Ako to funguje?‎ > ‎

Rebrandované rozhranie


Čo je rebrandované rozhranie

Rebrandované rozhranie je webstránka, ktorá je prístupná užívateľom na vašej subdoméne napríklad v tvare kupele.VasaDomena.sk.

Stránka Relaxos je upravená s použitím vašej hlavičky, pätičky, štýlov písma a farieb pozadia, písma a ďalších prvkov, ktoré je možné upraviť prostredníctvom kaskádových štýlov.

Stránka je prevádzkovaná na infraštruktúre/serveri RELAXOS prostredníctvom takzvaného virtuálneho hosta.

Stránka môže obsahovať reklamné plochy partnera mimo plochy designu RELAXOS, t.j. nad hlavičkou, pod pätičkou, na pravej alebo ľavej strane designu.

Príklady realizácie

Podmienky

Z hľadiska spolupráce je táto forma implementácie pre náš systém najprácnejšia a vyžaduje vstupné investície cca 300€, preto takúto spoluprácu podmieňujeme nasledovnými záväzkami partnera:

 • Zabezpečiť návštevnosť rozhrania v rozsahu minimálne 1000 návštevníkov mesačne po dobu 18 mesiacov alebo 20 000 návštevníkov/18 mesiacov (v prípade nesplnenia tejto požiadavky sa partner zaväzuje uhradiť alikvotnu časť nákladov na vytvorenie rozhrania)

alebo

 • Uhradiť náklady na vytvorenie rozhrania.

Na strane partnera sú potrebné nasledovné kroky

 1. Rozhodnúť o názve domény 3.rádu, na ktorej bude rozhranie prevádzkované (napr. kupele, wellness, pobyty, relax...)
 2. Presmerovať DNS záznam pre partnerovu subdoménu 3.rádu v tvare s www a bez www na doménu relaxos.net.
  1. Riešenie 1: Vytvoriť CNAME záznamy pre domény v tvare [nazovdomeny] a www.[nazovdomeny] a nasmerorovať ich na www.relaxos.net
  2. Riešenie 2: A záznam domény nasmerovať na IP servera, na ktorom beží www.relaxos.net
 3. Definovať, ktoré banerové plochy chce partner na rozhraní vytvoriť a zaslať kódy banerového systému.
 4. Zaslať kódy na meranie stránký, ktoré chce partner implementovať (vyhradzujeme si právo na stránke používať vlastný kód Google Analytics, ak ma partner záujem o tieto dáta, sprístupníme mu štatistiky z GA prostredníctvom vlastného profilu)
 5. Dodať statickú formu hlavičky a pätičky (v prípade, že má byť iná ako na stránke partnerovho rozhrania), prípadne doodať URL, kde parrtner exportuje dynamickú formu svojej hlavičky.
 6. Ak ode o prémiového partera, ktorý požaduje úpravu CSS, dodať fonty, farby, veľkosť a odsadenie písma partner požaduje (Vytvorené CSS si partner môže neskôr sám upraviť a my zabezpečíme jeho nasadenie).
Na vyplnenie potrebných údajov prosím použite tento formulár.

Chcem to skúsiť, ako postupovať?

Každý, kto vlastní webovú stránku a spĺňa obchodné podmienky sa môže stať affiliate partnerom RELAXOS vyplnením Online registrácie. Po odoslaní formulára Vás bude kontaktovať náš affiliate manažér, ktorý Vám poskytne podporu pri implementácií rozhrania.